fbpx

Edukacija za tretman Ultrazvučni SMAS lifting – kabinet Vita Elos Novi Sad

Uklanjanje tetovaža - Vita Elos
Vita Elos Novi Sad – uklanjanje tetovaža laserom (lasersko uklanjanje tetovaža)
1. jul 2024.
Uklanjanje papiloma nehirurškim putem – Vita Elos Novi Sad
8. jul 2024.
Uklanjanje tetovaža - Vita Elos
Vita Elos Novi Sad – uklanjanje tetovaža laserom (lasersko uklanjanje tetovaža)
1. jul 2024.
Uklanjanje papiloma nehirurškim putem – Vita Elos Novi Sad
8. jul 2024.

OBUKA ZA ULTRAZVUČNI SMAS LIFTING LICA I TELA U KABINETU VITA ELOS NOVI SAD

Edukacija, koju kabinet Vita Elos Novi Sad, nudi je obuka za tretman Ultrazvučni SMAS lifting lica i tela primenom 3D HIFU tehnologije. Vita Elos Novi Sad je prvi studio za negu lepote koji se bavi edukacijom u oblasti Ultrazvučnog SMAS liftinga, ne samo u Srbiji, već i okruženju. Kabinet ima svu neophodnu opremu za pohađanje kursa, stručno osoblje koje obuku vodi, kao i skripte za teoretski deo obuke.
Obuka za Ultrazvučni SMAS lifting se realizuje u saradnji sa Akademijom Oxford. Svi polaznici stiču profesionalno znanje u kabinetu Vita Elos Novi Sad, a nakon završene obuke dobijaju Potvrdu o uspešno završenoj obuci od strane Vita Elos-a na osnovu čega se izdaje sertifikat Akademije Oxford, čime i zvanično postaju osposobljeni za rad iz oblasti neinvazivnog liftinga lica i tela – Ultrazvučni SMAS lifting. Polaznici mogu biti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju predviđene uslove za edukaciju, a koji su stanovnici Srbije ili stranci, pod uslovom da dobro govore srpski jezik.
Ostali uslovi obuke za polaznike:
• završena škola za kozmetičare u trajanju od minimum godinu dana i 3 godine prakse u struci (sa posebnim akcentom na delu kozmetike koji se bavi negom lica) ili
• završena srednja medicinska škola uz radno iskustvo od 3 godine u struci ili
• završen Medicinski fakultet uz 3 godine radnog iskustva u struci,
• uredno overena Sanitarna knjižica.

DODATNE INFORMACIJE – EDUKACIJA ZA TRETMAN ULTRAZVUČNI SMAS LIFTING

Obuka za Ultrazvučni SMAS lifting je u trajanju od 4 dana kursa po 6 h dnevno. Ukupno 18 h, a po potrebi i nešto više, zavisno od polaznika. Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting je strogo individualna.
Obuka za Ultrazvučni SMAS lifting započinje testiranjem polaznika, kako bi se videlo koliko je on upoznat sa svim medicinsko-kozmetičkim aspektima bitnim za tretman Ultrazvučni SMAS lifting. Na osnovu rezultata testiranje sama edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting se prilagođava svakom polazniku.
Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela.
Praktični deo podrazumeva rad u Kabinetu, uz nadzor stručnog tima Vita Elos-a. Tokom praktičnog dela obuke vrši i video prezentacija Ultrazvučnog SMAS liftinga, kako bi se polazniku što bolje približio način rada samog tretmana. Nakon savladanih praktičnih znanja, demonstrira se Ultrazvučni SMAS lifting tretman na tri modela (dva tretmana radi lekar, a treći, koji je za polaznika završni, radi on sam na svom izabranom modelu).
Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting podrazumeva i postojanje teorijskog dela. On podrazumeva da svaki polaznik dobije skriptu, koja sadrži sva neophodna (detaljna) objašnjenja svih aspekata tretmana, kao i informacije i uputstva neophodna za praktičan deo obuke.
Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting polazniku, koji ju je uspešno završio i položio test, nudi osposobljenost da kao vrhunski profesionalac i stručnjak u ovoj oblasti liftinga, tretman radi samostalno, savesno, precizno, odgovorno, bez ikakvog rizika po pacijenta.
Nakon obuke za tretman Ultrazvučni SMAS lifting, Kabinet nudi konsultacije sa lekarom i kozmetičarom za sve polaznika koji su uspešno završili obuku – stručni tim Vita Elos-je na uvek na raspolaganju kada je polazniku to potrebno tokom svog rada. Konsultacije su u trajanju od 3 meseca nakon završene obuke i u tom periodu Vita Elos sve vreme prati rad edukovanog polaznika.

Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting u našem Kabinetu! Upišite se već danas i osposobite za najpoznatiji i najpopularniji nehirurški face lifting tretman!
Vaš Vita Elos

 
ListOnama
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao Vaše iskustvo. Koristeći ovaj sajt pristajete na našu politiku privatnosti Vaših podataka.
Čitaj više