Edukacija za tretman Ultrazvučni SMAS lifting

Nakon više od decenije rada, kontinuiranog ličnog i profesionalnog usavršavanja, sticanja potrebnih znanja i veština, ulaganja u najsavremeniju opremu iz oblasti aparatne kozmetike, Vita Elos je stekao uslov za širenje svojih usluga i na oblast edukacije.
Edukacija koju nudimo se odnosi na Ultrazvučni SMAS lifting terapiju – ultrazvučni, duboki SMAS lifting. Na ovaj način je Vita Elos postao prvi studio za negu lepote koji se bavi edukacijom u oblasti Ultrazvučni SMAS lifting terapije, ne samo u Srbiji, već i okruženju.
Obuka za pružanje usluge Ultrazvučni SMAS lifting terapije se realizuje u saradnji sa Akademijom Oxford. Svi polaznici stiču profesionalno znanje u Kabinetu Vita Elos-a, a nakon završene obuke dobijaju Potvrdu o uspešno završenoj obuci od strane Vita Elos-a na osnovu čega se izdaje sertifikat Akademije Oxford, čime i zvanično postaju osposobljeni za rad iz oblasti neinvazivnog liftinga lica i tela – Ultrazvučni SMAS lifting terapije. Polaznici mogu biti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju predviđene uslove za edukaciju, a koji su stanovnici Srbije ili stranci, pod uslovom da dobro govore srpski jezik.
Akademija Oxford sprovodi programe neformalnog obrazovanja, kurseve stranih jezika, stručna osposobljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije, prevodilačke usluge sudskih tumača, kao i kurseve nege i lepote. Akademija posluje u gotovo svim mestima u Srbiji i regionu.

O Ultrazvučni SMAS lifting terapiji

Ultrazvučni SMAS lifting je jedan od najnovijih, ekskluzivnih za naše prostore, anti-aging tretmana, baziran na primeni HIFU tehnologije. Ultrazvučni SMAS lifting je potpuno neinvazivna, bezbedna, proverena i nehirurška tehnika podmlađivanja i zatezanja lica (podbradak, vrat i dekolte) i tela (zatezanje opuštenog stomaka, butina, zadnjice ili ruku) dejstvom visoko fokusiranog ultrazvuka. Rezultati su slični kao kod hirurške intervencije, ali bez upotrebe skalpela i svih rizika koji su mogući prilikom operacije.
Rezultati nehirurškog ultrazvučnog SMAS liftinga lica su dugotrajni (od 1,5 do 3 godine, računajući od trenutka kada su postignuti maksimalni efekti terapije (6 meseci nakon procedure).
Ultrazvučni SMAS lifting se preporučuje onim klijentima koji su stariji od 40 godina. Izuzetak su klijenti čije stanje kože je podložno preranom starenju, te se u takvim slučajevima Ultrazvučni SMAS lifting može raditi u 35-oj godini.


Razlozi za obuku

Razlozi za pohađanje kursa Ultrazvučni SMAS lifting su sledeći:
 • Jedinstveni tretman na našem tržištu, koji na potpuno prirodan način dovodi do zatezanja tretirane regije bez ikakvih neželjenih posledica.
 • Postupak nehirurškog SMAS liftinga je gotovo bezbolan i potpuno bezbedan. Nema sečenja, niti bilo kog drugog oblika invazivne intervencije na tretiranoj regiji. Koža ne biva oštećena dejstvom ultrazvuka, ne postoji opasnost od infektivnih komplikacija.
 • Ultrazvučni SMAS lifting tretman nikako ne može dovesti do asimetrije lica, jer se sve vreme postupak prati na monitoru HIFU ultrazvučnog aparata. Takođe nema perioda oporavka nakon tretmana.
 • Ultrazvučni SMAS lifting ne podrazumeva nikakvo ubrizgavanje supstanci u telo pacijenta, već se efekat zatezanja lica postiže korišćenjem visoko fokusiranog ultrazvuka.
 • Efekti Ultrazvučnog SMAS liftinga: maksimalni efekti zategnutosti kože nakon 6 meseci tretmana, prirodan i dugoročan face lifting (između 1,5 i 3 godine, računajući od trenutka dostignutog maksimalnog efekta nakon 6 meseci od tretmana), kao i uspešno rešavanje problema kvaliteta kože uz smanjenje sloja potkožnog masnog tkiva.
 • Cena Ultrazvučnog SMAS liftinga je na daleko ispod nivoa cena plastične hirurgije.

O obuci

Obuka Ultrazvučni SMAS lifting se održava u Kabinetu za aparatnu kozmetiku Vita Elos, ul. Janka Čmelika br. 53, Novi Sad. Kabinet ima svu neophodnu opremu za pohađanje kursa i praktični deo nastave za polaznike. Obuka se sastoji iz praktičnog i teorijskog dela.
Praktični deo podrazumeva: upoznavanje polaznika tokom obuke sa aparaturom, morfologijom lica. Polaznik, zatim, iscrtava zone tretmana na modelu, „vežba ruku“ na modelu, bez upotrebe struje, kako bi stekao potrebnu preciznost, ali i veštinu i lakoću manipulisanja aparaturom. Tokom obuke se vrši i video prezentacija Ultrazvučnog SMAS liftinga. Nakon savladanih praktičnih znanja, demonstrira se Ultrazvučni SMAS lifting tretman na tri modela (od kojih jedan tretman, završni, radi sam polaznik).
Svaki polaznik dobija skriptu, kao prateći teorijski deo, koji je neophodan tokom praktičnog rada. Teorijski deo (skripta) sadrži: test o predznanju polaznika u vezi osnovnih elemenata morfologije lica, koži, kao i osnovna medicinska znanja o SMAS sloju. Skripta detaljno objašnjava i daje osnovne podatke o ultrazvuku i njegovom dejstvu na kožu, aparaturi i opremi koja se koristi tokom tretmana, principu i metodologiji sprovođenja samog Ultrazvučnog SMAS liftinga, potrebnim higijenskim standardima, negovanju kože nakon tretmana, efektima tretmana i kontraindikacijama tretmana. Na kraju obuke polaznik, pored praktičnog dela, polaže i test znanja.

Cilj obuke

Cilj obuke je osposobljavanje budućih praktičara Ultrazvučni SMAS lifting terapije kao vrhunskih profesionalaca i stručnjaka.
Svi naši polaznici, koji uspešno završe edukaciju, biće u mogućnosti da Ultrazvučni SMAS lifting tretman rade:
 • samostalno,
 • savesno,
 • precizno,
 • odgovorno,
 • bez ikakvog rizika po pacijenta..

Cena obuke

Cena obuke i konsultacija u trajanju od 3 meseca nakon završene obuke je RSD 355.000,00.
Ova cena je takva jer uključuje tri tretmana tokom obuke (prakse), što čini 50% cene samog kursa.

Vrsta obuke i edukatori

Obuka je isključivo individualna.
Edukatori su lekar i specijalizovani kozmetičar za oblast aparatne kozmetike, oba sa radnim iskustvom u struci preko 10 godina.

Fond časova

Obuka podrazumeva 4 dana kursa po 6 h dnevno. Ukupno 18 h, a po potrebi i nešto više, zavisno od polaznika.
Nakon obuke, predviđene su konsultacije za polaznika, koji je uspešno završio obuku, sa lekarom i kozmetičarom Vita Elos-a u trajanju od 3 meseca, uz obavezu Vita Elos da u tom periodu sve vreme prati rad edukovanog polaznika.

Uslovi za polaznike

Predviđeni uslovi za polaznike kursa su sledeći:
 • završena škola za kozmetičare u trajanju od minimum godinu dana i 3 godine prakse u struci (sa posebnim akcentom na delu kozmetike koji se bavi negom lica) ili
 • završena srednja medicinska škola uz radno iskustvo od 3 godine u struci ili
 • završen Medicinski fakultet uz 3 godine radnog iskustva u struci,
 • uredno overena Sanitarna knjižica.

Modeli

Praksa podrazumeva rad na tri modela, od kojih dva modela obezbeđuje polaznik.
Prvi model je sam polaznik (jedna zona po izboru, tretman radi lekar Vita Elos-a). Drugi model je po izboru polaznika, na kom se takođe demonstrira Ultrazvučni SMAS lifting tretman na jednoj zoni lica po izboru modela (tretman radi lekar Vita Elos-a na jednoj zoni po izboru modela/polaznika). Treći model obezbeđuje polaznik i sam radi tretman (moguće je i više zona). Svi modeli imaju besplatan Ultrazvučni SMAS lifting tretman tokom obuke polaznika.
Ponuđene zone za Ultrazvučni SMAS lifting tretman su: pola lica, vrat, podbradak, dekolte.

Skripta

Svaki polaznik kursa dobija skriptu. Skripta sadrži test o predznanju polaznika u vezi osnovnih elemenata morfologije lica, koži, osnovna medicinska znanja o SMAS sloju, zatim osnovne podatke o ultrazvuku i njegovom dejstvu na kožu, aparaturi i opremi koja se koristi tokom tretmana, principu i metodologiji sprovođenja samog Ultrazvučnog SMAS liftinga, potrebnim higijenskim standardima, negovanju kože nakon tretmana, efektima tretmana i kontraindikacijama tretmana, kao i test provere znanja na kraju obuke.


Obučite se za jednu od najinovativnijih tretmana iz oblasti liftinga lica i tela i postanite samostalni i stručni u pružanju usluge Ultrazvučni SMAS lifting terapije. Prijavite se za edukaciju u našem Kabinetu.