fbpx

Ultrazvučni SMAS lifting – obuka za tretman u Vita Elos-u

Uklanjanje ožiljaka
Uklonite ožiljke sa lica ili tela tretmanom Plasma Pen olovkom u našem Kabinetu
22. decembar 2019.
Depigmentacija
Kako vršimo uklanjanje fleka sa lica i tela u Vita Elos-u
27. decembar 2019.
Uklanjanje ožiljaka
Uklonite ožiljke sa lica ili tela tretmanom Plasma Pen olovkom u našem Kabinetu
22. decembar 2019.
Depigmentacija
Kako vršimo uklanjanje fleka sa lica i tela u Vita Elos-u
27. decembar 2019.
Prikaži sve

Ultrazvučni SMAS lifting – obuka za tretman u Vita Elos-u

USLOVI ZA POLAZNIKE OBUKE

Polaznici mogu biti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju predviđene uslove za edukaciju, a koji su stanovnici Srbije ili stranci, pod uslovom da dobro govore srpski jezik.
Cilj obuke je osposobljavanje budućih praktičara terapije Ultrazvučni SMAS lifting kao vrhunskih profesionalaca i stručnjaka.
Predviđeni uslovi za polaznike kursa su sledeći:
• završena škola za kozmetičare u trajanju od minimum godinu dana i 3 godine prakse u struci (sa posebnim akcentom na delu kozmetike koji se bavi negom lica) ili
• završena srednja medicinska škola uz radno iskustvo od 3 godine u struci ili
• završen Medicinski fakultet uz 3 godine radnog iskustva u struci,
• uredno overena Sanitarna knjižica.

ŠTA NUDI OBUKA ZA TRETMAN ULTRAZVUČNI SMAS LIFTING

Svi polaznici stiču profesionalno znanje u smislu samostalnog pružanja usluge za tretman Ultrazvučni SMAS lifting. Nakon završene obuke dobijaju Potvrdu o uspešno završenoj obuci od strane Vita Elos-a, na osnovu čega se izdaje sertifikat Akademije Oxford, čime i zvanično postaju osposobljeni za rad.
Obuka je osmišljena tako da se sastoji od praktičnog i teorijskog dela u trajanju od 4 dana kursa po 6 h dnevno. Ukupno 18 h, a po potrebi i nešto više, zavisno od polaznika. Nakon obuke, predviđene su konsultacije za polaznika, koji je uspešno završio obuku, sa lekarom i kozmetičarom Vita Elos-a u trajanju od 3 meseca, uz obavezu Vita Elos-a da u tom periodu sve vreme prati rad edukovanog polaznika.
Praktični deo podrazumeva: upoznavanje polaznika tokom obuke sa aparaturom, morfologijom lica i svim ostalim bitnim delovima samog postupka tretmana. Polaznik, nakon upoznavanja sa osnovama tehnike terapije Ultrazvučni SMAS lifting samostalno iscrtava zone tretmana na modelu, „vežba ruku“ na modelu, bez upotrebe struje, kako bi stekao potrebnu preciznost, ali i veštinu i lakoću manipulisanja aparaturom. Tokom obuke se vrši i video prezentacija Ultrazvučnog SMAS lifting tretmana. Nakon savladanih praktičnih znanja, demonstrira se Ultrazvučni SMAS lifting tretman na tri modela (od kojih jedan tretman, završni, radi sam polaznik). Dva modela su po izboru polaznika, dok je treći model sam polaznik.
Teoretski deo podrazumeva da svaki polaznik dobija skriptu, kao prateći teorijski deo, koji je neophodan tokom praktičnog rada, a u kom se upoznaje sa svim bitnim pojmovima vezanim za tretmani, kako u smislu svih elemenata važnih za Ultrazvučni SMAS lifting, tako i u smislu detaljnog objašnjenja procesa terapije.

Osposobite se za profesionalno pružanje usluge Ultrazvučni SMAS lifting obukom u našem Kabinetu!
Vaš Vita Elos

 
ListOnama
Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao Vaše iskustvo. Koristeći ovaj sajt pristajete na našu politiku privatnosti Vaših podataka.
Čitaj više