fbpx

Zatezanje kapaka

jul 3, 2019
Plasma Pen zatezanje kapaka – efekti

Zatezanje kapaka Ulthera tretmanom

Nehirurško zatezanje kapaka u Vita Elos-u je moguće izvršiti Ulthera terapijom, zahvaljujući najsavremenijoj 3D HIFU tehnologiji - aparaturi koju koristimo. Nehirurško zatezanje kapaka ovom metodom daje dugoročne rezultate u zatezanju kapaka (do 3 godine).
jun 21, 2019

Zatezanje kapaka nehirurškim metodama

U Vita Elos-u je moguće izvršiti zatezanja kapaka na više načina, primenom različitih nehirurških tretmana. Koji od tretmana će biti primenjen zavisi od toga koliko je problem izražen i koliko su kapci opušteni.
maj 15, 2019

Ulthera zatezanje kapaka

Nehirurško zatezanje kapaka primenom 3D HIFU tehnologije se preporučuje pacijentima nakon 40-te godine. Ova metoda koristi duboko fokusirani ultrazvuk, koji na strogo određenoj dubini deluje na SMAS sloj i time izaziva prirodno obnavljanje kolagena, što rezultira zatezanjem kapaka na prirodan i neinvazivan način. Zatezanje kapaka ovom metodom daje dugoročne rezultate (do 3 godine).
april 5, 2019
Plasma Pen zatezanje kapaka – efekti

Nehirurško zatezanje kapaka – metode i tehnike koje se primenjuju u Vita Elos-u

Kao Kabinet koji je specijalizovan za aparatnu kozmetiku Vita Elos nudi sledeće metode nehirurškog zatezanja kapaka: Ulthera terapiju primenom 3D HIFU tehnologije, nehirurško zatezanje kapaka primenom Plasma Pen tehnologije i nehirurško zatezanje kapaka primenom radiotalasa.