fbpx

Uklananje mladeža

4 jula, 2017
Uklanjanje mladeža laserom

Uklanjanje mladeža u Vita Elos-u

Tretman Depigmentacija laserom u Kabinetu Vita Elos omogućava i do 95% uspešnosti uklanjanja promena na koži, zahvaljujući Nd:YAG laseru, koji se koristi tokom tretmana Depigmentacija laserom. Suština rada Nd:YAG lasera je „prepoznavanje“ neželjenog pigmenta u koži i delovanje na njega, da bi ga uništio. Kako su sve promene na koži, pa i maldež, posledica promene pigmenta, laser može mladež da „prepozna“ kao deo kože koji je druge boje u odnosu na okolno tkivo i uspešno ga uništi.