fbpx

Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting

21 октобра, 2020

Obuka za tretman Ultrazvučni SMAS lifting dostupna samo u Vita Elos-u

Vita Elos je prvi kozmetički salon koji se bavi edukacijom za tretman Ultrazvučni SMAS lifting, ne samo u Srbiji, već i okruženju. Obuka za tretman Ultrazvučni SMAS lifting je postala deo naše ponude iz više razloga: želja da se približi ova vrsta usluge što većem broju pacijenta, širenjem znanja i veština kroz edukaciju, afirmacija prirodnog načina zatezanja kože lica i tela, jer je naš primarni cilj da se lepota neguje i očuva na neinvazivan način, osposobljenost našeg Kabineta i u pogledu opreme i u pogledu stručnosti kadrova za pružanje ove vrste usluge. Obuka traje 4 dana po 6 h dnevno - ukupno 18 h, a po potrebi i nešto više, zavisno od polaznika. Edukacija za Ultrazvučni SMAS lifting je strogo individualna.
8 јула, 2020

Edukacija za tretman Ultrazvučni SMAS lifting dostupna za čitav region samo u Vita Elos-u

Edukacija koju nudimo se odnosi na Ultrazvučni SMAS lifting terapiju. Na ovaj način je Vita Elos postao prvi studio za negu lepote koji se bavi edukacijom u oblasti Ultrazvučni SMAS lifting terapije, ne samo u Srbiji, već i okruženju. Nakon uspešno završene obuke za tretman Ultrazvučni SMAS lifting, polaznik je osposobljen da kao vrhunski profesionalac i stručnjak, tretman radi samostalno, savesno, precizno, odgovorno, bez ikakvog rizika po pacijenta.
26 фебруара, 2020

Ekskluzivna usluga samo u našem Kabinetu – obuka za tretman Ultrazvučni SMAS lifting

Obuka za tretman Ultrazvučni SMAS lifting se održava u Kabinetu za aparatnu kozmetiku Vita Elos. Edukacija za tretman Ultrazvučni SMAS lifting nudi svim svojim polaznicima teorijski i praktični vid sticanja znanja na ovu temu. Kabinet ima svu neophodnu opremu za pohađanje kursa, stručno osoblje koje obuku vodi, kao i skripte za teoretski deo obuke. Edukacija nudi svim polaznicima, koji je uspešno završe rang vrhunskih profesionalaca i stručnjaka u ovoj oblasti, te će oni biti u mogućnosti da Ultrazvučni SMAS lifting tretman rade: samostalno, savesno, precizno, odgovorno i bez ikakvog rizika po pacijenta.
25 децембра, 2019

Ultrazvučni SMAS lifting – obuka za tretman u Vita Elos-u

Svi polaznici koji završe obuku za tretman Ultrazvučni SMAS lifting u Kabinetu Vita Elos stiču profesionalno znanje u smislu samostalnog pružanja usluge za tretman Ultrazvučni SMAS lifting. Nakon završene obuke dobijaju Potvrdu o uspešno završenoj obuci od strane Vita Elos-a, na osnovu čega se izdaje sertifikat Akademije Oxford, čime i zvanično postaju osposobljeni za rad. Vreme trajanja obuke je 4 dana po 6 h dnevno. Polaznici mogu biti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju predviđene uslove za edukaciju, a koji su stanovnici Srbije ili stranci, pod uslovom da dobro govore srpski jezik.